Geschiedenis

In de jaren zeventig was er niets van overheidswege geregeld voor de opvang van vluchtelingen. Zij moesten zich melden bij de vreemdelingendiensten en daarna zelf hulp regelen. De Uithoornse en Kwakelse kerken erkenden dat dit een probleem was en richtten daarom in 1979 de SOVA op: de Stichting Opvang Vluchtelingen Amstelland.

Vluchtelingen werden in het begin bij mensen thuis opgevangen maar al snel werd er na een grote inzamelactie een huis aangekocht, het SOVA-huis aan de Raadhuisstraat in Uithoorn. Vluchtelingen kregen zo een eigen dak boven hun hoofd. Vrijwilligers begeleidden hen bij het inburgeren en ondersteunden hen op juridisch vlak in de asielprocedure. Pas met de Regeling Opvang Asielzoekers in 1989 werd de huisvesting van vluchtelingen een verantwoordelijkheid van de overheid. Toen de opvang landelijk werd geregeld, is het SOVA-huis verkocht. De opbrengst van het huis werd ondergebracht bij de SOVA en benut voor financiële ondersteuning van vluchtelingen. De begeleiding bij inburgering en de juridische ondersteuning bleven. Richtte de SOVA zich eerst alleen op Uithoorn, nadat Aalsmeer in 1992 huizen beschikbaar stelde aan vluchtelingen nam de SOVA ook in die gemeente de begeleiding op zich.

Naast begeleiding heeft de SOVA altijd vluchtelingen financieel ondersteund. Het begeleidende werk van de SOVA werd op een gegeven moment overgenomen door de Stichting Vluchtelingenwerk Uithoorn/Aalsmeer. De SOVA bleef wel bestaan maar werd omgevormd tot het financiële fonds dat het nog steeds is. De naam Stichting Opvang Vluchtelingen Amstelland werd gewijzigd in Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland met als doel de financiële ondersteuning van vluchtelingen. Na de fusie van de Stichting Vluchtelingenwerk Uithoorn/Aalsmeer met de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland is de financiële ondersteuning van vluchtelingen uitgebreid. De SOVA ondersteunt op dit moment vluchtelingen uit Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel.