Donateurs

De SOVA kent een groep trouwe donateurs die het mogelijk maken om vluchtelingen financieel te ondersteunen. Eenmaal per jaar ontvangen zij een brief waarin de SOVA verantwoording aflegt over haar activiteiten.

Omdat het aantal vluchtelingen toeneemt zijn wij op zoek naar nieuwe donateurs.

Wilt u zich aanmelden als donateur, neemt u dan contact op met ons secretariaat.

U kunt ook een eenmalige bijdrage geven op rekening NL22 RABO 0363 5732 16 tnv SOVA.

De SOVA heeft de ANBI-status.