Bestuur

Het bestuur van de SOVA bestaat uit vier leden, te weten:

  • Ed Duinkerken, voorzitter
  • Sandra Dikkerboom, vice-voorzitter
  • Ted Wentzel, penningmeester
  • Conny Vingerling, secretaris

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar.